MEGÚJÚL A VÍZÜGYI INFRASTRUKTÚRA A TISZA-VÖLGYBEN

Az „Ágazati infrastruktúra fejlesztése” című (KEHOP-1.4.0-15-2022-00032 számú) projekt előrehaladásáról tartott tájékoztatót Harsányi Gábor, a KÖTIVIZIG műszaki igazgatóhelyettese Szolnokon.

http://www.kotivizig.hu/kozep-tisza-videki/hireink/sajtohirek/terv-szerint-halad-az-aginfra-projekt

Mint mondta, az Európai Unió és a Magyar Állam 5,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával megvalósuló beruházás általános célja a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása, a vizek okozta kártételekkel szembeni ellenállóképesség javítása. A projekt két fő elemből áll, ami a teljes beruházási érték mintegy 75 százalékát teszi ki:

1. az árvízvédelmi töltések helyzeti állékonyságának javítása,
2. a Gástyás II. szivattyútelep funkcióbővítése, a vízvisszatartási feltételek javítása. A kapcsolódó projektelemek: az Apavári védelmi központ átépítése, a karcagi gépszín építése, a Védelmi Osztag telep fejlesztése, a Tiszaligeti árvízvédelmi központ rekonstrukciója, valamint a KÖVIZIG területén a Hosszúfok II. szivattyútelepi gépszín építése.
A Gástyás II szivattyútelepen az átépítéssel biztosítani kívánják a víz kétirányú áramlásának lehetőségét, azaz ne csak a belvizek beemelésére legyen alkalmas, hanem egy magas Hortobágy-Berettyó árvízi terhelés esetén a víz mentett oldalra történő kivezetésére adjon lehetőséget, ugyanis a Hortobágy Berettyó torkolati része árvíz alkalmával árvízkapuval lezárt, az érkező árvíz mobil telepítésű szivattyúk segítségével emelhető át a Hármas-Körös folyóba.

A szivattyútelep átépítése, reverzibilissé tétele árvízi kockázatkezelési célokat szolgál, illetve illeszkedik a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltakhoz, mivel az egyben segíti a belvizek levezethetőségét, valamint a vízkészletek helyben tartását, illetve pótlását a Hortobágy-Berettyó főcsatorna irányából. Ezen kívül javítható a helyben tartott vizek minősége a Kakati belvízöblözetben a szivattyús átemelés megvalósításával. A vízgyűjtő területen több esetben fordult elő egy időben árvíz az öntözési idényben, így egy árvíz esetén is megvalósítható a víz szabályozott átemelése vízhiányos területekre.

Az árvizek mentett oldali kivezetéséhez kapcsolódik a Nagykunsági-főcsatorna, a Karcagi I.-főcsatorna infrastrukturális beavatkozása is, a mentett oldali víziút biztosítása kapcsán.

A projekt további célja a jelenleg dízelként üzemelő telep elektromosítása, amellyel nagyban nő a belvízi biztonság (azonnali indítás, távfelügyelet, stb), valamint nyomócsőhálózat átalakításával a Gástyási öntözőcsatorna kapacitásának növelése a további öntözésfejlesztési igények kiszolgálására.
A jelenleg használatban lévő, '60-70-es években épült, megromlott állapotú Apavári védelmi központ gazdaságosan nem újítható fel, az épület kiváltása a cél. Az új épület kialakítása olyan, hogy többféle feladatot is képes legyen ellátni a Karcagi Szakaszmérnökség területén.

Egy olyan új épület kialakítása a cél, mely védelmi központ funkció ellátására alkalmas. Az épületben ezen kívül kialakítanak egy, a Karcagi Szakaszmérnökség létszámának megfelelő méretű tárgyaló helységet. A szolgálati lakás funkción túl a védekezési időszakban mint műveleti és informatikai központ, és az ide vezényelt állomány pihenő- és szálláshelyeként szolgálna, valamint alkalmas lenne a szakaszmérnökség dolgozóinak oktatására, továbbképzésére.

A Tiszaligeti védelmi központ felújítása:
A Szolnoki Szakaszmérnökség területén található védelmi központ felújítása és átalakítása lehetőséget biztosít a védelmi időszakban átvezényelt műszaki és gépész létszám elhelyezésére. Az épület állapota jelenleg nem teszi lehetővé a hasznosítást, az üzemeltetése energetikai-, és üzembiztonság szempontjából sem megfelelő. A projekt révén kialakítható az energia-, és költségtakarékos üzemeltetés, valamint biztosítható a szivattyútelepek üzemeltetésében résztvevő átvezényelt létszám elszállásolása.
Karcagi gépszín és szociális blokk:
A kialakítandó épület megfelel a Karcagi Szakaszmérnökség munkagépeinek tárolására, karbantartására, illetve a kezelőszemélyzetnek megfelelő munkakörülményeket biztosít.

Két raktárépület:
Az új raktárépületek alkalmasak a védelmi gépek-, eszközök hosszú távú, állagmegőrzést biztosító, szakszerű tárolásra az Védelmi Osztag telepen.
Árvízvédelmi töltések helyzeti állékonyságának javítása:
A beruházással érintett szakaszokon az árvízvédelmi töltések helyzeti állékonyságának javítása szükséges az árvizek alatt tapasztalt jelenségek megszüntetése, illetve a szükséges árvízvédekezési ideiglenes beavatkozások megelőző célú kiépítése miatt.

A fejlesztéssel érintett szakaszok hossza mintegy 48 km, ezek egy részén az árvízvédelmi töltés helyzeti állékonyságának javítását a mentett oldali töltéselőtér leterhelésével, máshol a nyúlgátat kiváltó vízoldali agyagpadka építésével tervezik. A vízoldali agyagpadkát pályaszerkezet támasztja meg, amely járulékos haszonként az árvízvédelmi fővédvonal megközelíthetőségét is javítja. Továbbá, a mentett oldali leterhelés szerkezetes (fagyvédő-, alap-, kiékelő rétegek) és járulékos haszonként az árvízvédelmi fővédvonal megközelíthetősége is javul.

Ennek a projektelemnek a megvalósulásával javul mintegy 350 ezer ember árvízi biztonsága, a védett ártéri öblözet népességmegtartó képessége, továbbá az ipari- és mezőgazdasági termelés biztonsága.

A fejlesztéssel érintett árvízvédelmi töltések a KÖTIVIZIG Szolnoki, Mezőtúri, illetve Karcagi Szakaszmérnökségének területén találhatóak.

Infokarcag

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek