ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Megtartotta munkaterv szerinti ülését a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Varga Nándor egyesületi elnököt, aki február 1-én a civilek napja alkalmából rendezett vármegyei ünnepségen vette át a Magyar-Kazak Baráti Társaság tevékenységét elismerő Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Díjat.

Módosításra került az önkormányzat által nyújtott lakhatási- és gyógyszertámogatás rendszere. A jövedelmi értékhatárok megemelésével jelentősen nő azoknak a száma, akik jogosulttá válnak a támogatásra.

Egyhangúlag elfogadta a testület a Járási Startmunka Mintaprogram keretéből megvalósuló kül- és belterületi burkolt utak kátyúzási és aszfaltozási ütemtervéről szóló, valamint a város belvízvédelmi helyzetéről és a további feladatokról szóló tájékoztatókat.

Március 25-én újraindult a „Millió lépés az iskoládért!” kihívás, amely Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző programja. A tavaszi kihívás külön figyelmet fordít az aktív,
zöld közlekedés fontosságára, így az Országos Kékkör hétszeri teljesítése mellett 2000 zöld pontot is össze kell gyűjteni. A Karcag Városi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan most is csatlakozik a felhíváshoz és a feltételeket sikeresen teljesítő városi iskoláknak 300000 Ft-os sportszertámogatást nyújt.
Felülvizsgálatra kerültek a Karcag város szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak (kiszolgáló utak), amely során a városi főépítész a szabályozási vonalak megőrzését javasolta.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött a Horváth Ferenc utca 3-5. szám alatti ingatlan bérbeadásáról a KÁRKIS Bt. számára húsbolt üzemeltetés céljából, valamint a Bajcsy- Zsilinszky utca 4. szám alatti, 760 m2 területű ingatlan értékesítéséről.

A Karcag város településrendezési eszközeinek módosítására tett javaslatokat is elfogadta a testület. Önkormányzati kezdeményezésre a 31/3 és a 31/9 helyrajzi számú területek meghatározott földrészletei átsorolásra kerülnek közúti közlekedési területbe, amellyel megvalósítható lesz egy teljeskörű útfelújítás.

A 0699/9 helyrajzi számú ingatlan egy részére a Chloé Solar Kft. napelemes erőművet telepít, ehhez a területi hatásvizsgálat megtörtént, a térségi területfelhasználási engedélyt az Állami Főépítészi Iroda megadta, szükséges azonban a terület övezeti átsorolása.

A 02087/1 és a 02087/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló aszfaltkeverő üzem létrehozásához is módosítani kell az övezeti besorolást, amelyhez a szakhatóságok véleménye alapján nem szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatása. Az Agrosprint Zrt. benyújtotta az új gyáregységének bővítéséhez szükséges telepítési tanulmánytervet, a fejlesztéssel érintett terület összetett, az övezetek módosításához szükséges hozzájárulásról egyhangú döntés született.

A képviselő-testület legközelebb munkaterv szerint április 24-én, szerdán 15.00 órai kezdettel tart ülést.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek