Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése

Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 9-én, csütörtökön tartotta soros ülését, ahol díjazottak köszöntésére is sor került.

Az ülés elején egyperces néma felállással tisztelgett a képviselő-testület a június 13-án, életének 63. évében elhunyt Dobos László, Karcag város Polgármesterének emléke előtt.

A testületi ülés elején Gyurcsek János alpolgármester a Karcag Városi Önkormányzat nevében köszöntötte Ábrahám Istvánnét, a Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének önkéntesét, aki a polgári védelem területén végzett kimagasló munkájáért Jász-NagykunSzolnok Megye Polgári Védelméért Díjban részesült. Köszöntötte továbbá Sebők Ildikót, a Kátai Gábor Kórház asszisztensét, aki a Megyeházán a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület Megyei Ezüst Díját vehette át. Gratulált Sóti Gábor tűzoltó ezredesnek, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének, aki a rendvédelmi területen végzett kiemelkedő teljesítményéért Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült.

A napirend előtti hozzászólásokat a kiküldött napirendi pontok megtárgyalása követte.

A képviselő-testület elsőként tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. Az ülésen jelen volt Szitár Ferenc r. ezredes megbízott megyei rendőrfőkapitányt, valamint dr. Karsai Lajos alezredes, kapitányságvezetőt. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy mint minden évben, most is a testület elé került a település elmúlt évi közrendjének, közbiztonságának helyzete. Szólt arról is, hogy a napokban fogadta el az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság a beszámolót, ahol a kapitány részletes tájékoztatóval élt a témát illetően. A képviselő felidézte a kapitány korábbi nyilatkozatát, amely rámutatott arra, milyen pontosan és precízen vezetett kapitányság élére került, amelyet a későbbiekben is hasonlóképpen szeretne működtetni. A képviselő a továbbiakban kiemelte a legfőbb feladatok ellátását, mint például a közlekedésbiztonsági helyzet és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, fenntartása. Megköszönte a kapitány munkáját, majd a továbbiakban is eredményes éveket kívánt. Andrási András hozzászólásában elmondta, hogy korrekt és szakszerű intézkedések tapasztalhatók a helyi rendőrség részéről. Elégedettségét fejezte ki a kapitány munkáját illetően és a továbbiakban is sok sikert kívánt feladatainak ellátásához.

A testület egyhangúlag fogadta el a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót is. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában megköszönte a szervezeti rendszerek helytállását az esőzések ideje alatt. A képviselő igényesen, eredményesen összeállított munkának értékelte a beszámolót, amelyet az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság elfogadott. Andrási András elmondta, hogy megbecsülésre méltó munkát végeznek a tűzoltók, amiért köszönet jár és a továbbiakhoz is sok sikert kívánt. Ezt követően került sor az Akácliget Fürdő szezonnyitó felkészüléséről, a várható feladatokról szóló tájékoztatóra. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, olyan közösségi tere a városnak a fürdő, amelyre mindenkor szükség van. Megköszönte a dolgozók munkáját és a továbbiakban is eredményes hónapokat kívánt nekik. A képviselők egyhangúlag elfogadták a tájékoztatót a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról. Gyurcsek János alpolgármester hozzászólásában említést tett arról, hogy milyen intézkedéseket javasol ezen a területen a továbbiakban és megköszönte a Városgondnokság és a Tűzoltóság munkáját, amelyet az elmúlt időszakban végeztek egy-egy nagyobb esőzés alkalmával. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában területi képviselőként javaslattal élt az árokrekonstrukció témáját illetően. A Nyár, a Délibáb utcák, illetőleg az Arany János és a Széchenyi sugárút közti részek, amelyek a legveszélyeztetettebb területek közé tartoztak a felhőszakadás során, komoly bajba kerültek a lezúduló csapadék mennyisége miatt. Ezért kérte az említett területekkel kiegészíteni az árokrekonstrukciót. Gyurcsek János alpolgármester válaszában elmondta, hogy az ügyben döntésre a rendkívüli testületi ülés keretei között kerül majd sor.

A testület elfogadta a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, valamint a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi maradványának felhasználásáról szóló rendeletet. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a javaslatot a Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására is. Karcagi-Nagy Zoltán bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadta a javaslatot, amely tartalmazza a központi költségvetésből lebontott támogatások, hozzájárulások változásait, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, a költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változásait, a koronavírus miatti veszélyhelyzetben elrendelt intézkedéseket, valamint a 2019. évi költségvetési maradvány beépítését. Egyhangúlag elfogadták a képviselők a „Javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 3/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet” módosítását, emellett egyhangúlag támogatták a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről készült tájékoztatót. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a tájékoztatót. A képviselő mind a hat alapítvány munkáját elismerte és köszönetét fejezte ki munkájukat illetően. Támogatták a képviselők a Madarász Imre Egyesített Óvoda „NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-OTKP-20” című pályázaton való részvételét. Megszavazták az 507/2 és 507/3 hrsz-ú (volt TITÁSZ tanpálya) haszonbérbe adásáról szóló határozat módosítását. Elfogadták a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázaton való részvételre benyújtott javaslatot. A testület elfogadta a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre összeállított javaslatot. A napirend a hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek, lehetőségeinek javítását célozza meg. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a „Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon” című pályázat benyújtására tett javaslatot. Elfogadták a leromlott városi területek rehabilitációjának megvalósítására kiírt pályázaton való részvételről szóló előterjesztést. Ezt követően megszavazták a „Javaslat új közösségi helyszín kialakításának megvalósítására kiírt pályázaton való részvételre” című napirendi pontot. A képviselők elfogadták az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó nevelési- és oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében kötendő ellátási szerződésekről szóló korábbi határozat módosítását.

A további napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott.

A zárt ülést a pót napirendi pont megtárgyalása követte, amely a belterületi utak felújítására vonatkozó, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2020. évben kiírt pályázaton való részvételre vonatkozott. A testület a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14