ÚJABB ZÖLD ÓVODA LEHET KARCAGON

Döntött az Önkormányzat a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi utcai óvoda nyertes pályázat esetén a „Zöld Óvoda” címet viselje és a Táncsics krt. 17. sz. – Székhely óvoda az „Örökös Zöld Óvoda\" címet viselje.

Javaslat
a Madarász Imre Egyesített Óvoda „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyeréséről szóló pályázaton való részvételre

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár nyílt pályázatot hirdetett óvodák számára a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2022).

A pályázat célja:
Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda - minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése.


A „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia. A címet elnyert feladatellátási hely tagja lesz a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését. A díjazottak oklevelet kapnak.

Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki.

A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

Pályázati feltételek:
• Amennyiben az intézmény több feladat-ellátási hellyel (tagintézmény, telephely) rendelkezik, csak azon feladat-ellátási helyeire nyújthat be külön-külön a sajátosságok megjelenítésével pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak.
• A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három nevelési évre vonatkozó feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan megvalósult. A pályázónak a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesítenie kell a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit.
• A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai pedagógiai programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladat-ellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

A pályázat benyújtására sor került mivel a benyújtásához fenntartói támogató nyilatkozat volt szükséges.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek