KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNYKarcag Városi Önkormányzat Polgármestere az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet alapján, a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre és a kormányzati intézkedésekre tekintettel fenntartói jogkörében eljárva 2020. március 16-tól az alábbi intézkedéseket rendelte el:

- Az Idősek Otthona határozatlan időre zárva tart.

-    a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményének, Madarász Imre Egyesített Óvoda bezárását előre nem látható időpontig.

-    a gyermekétkeztetés bölcsődében, az óvodákban és az iskolákban továbbra is folyamatosan biztosított. Amennyiben az ellátást továbbra is igénybe kívánják venni az érintett intézményben jelezzék.

-    a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár minden telephelye (Művelődési Központ, Könyvtár, Sportcsarnok, Sportpálya) 2020. március 16. napjától határozatlan időre zárva tart.

-    az Akácliget Gyógy-és Strandfürdő 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart.Karcag, 2020. március 15.                Dobos László s.k.