ÜLÉSEZETT A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Soros ülést tartott a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Varga-Mici István elnök vezetésével. A testület tagjai egyhangúlag támogattak minden napirendi pontot.

Elfogadták a javaslatot a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről. Támogatták a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kulturális programjának végrehajtásáról szóló javaslatot. Véleményezték és támogatták a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. Elfogadták a javaslatot a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Karcag Városi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatáról szóló javaslatra. Egybehangzóan elfogadta a testület a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló tájékoztatót. Ugyancsak elfogadták a javaslatot a nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020. évi költségvetési támogatására kiírt ROMA-NEMZ-TAB-20 pályázat benyújtására.

-Elfogadták a javaslatot a roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására kiírt ROMA-NEMZ-KUL-20 pályázat benyújtására, valamint véleményezték és támogatták a javaslatot a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötésére is-mondta el az elnök.

Egybehangzóan elfogadta a testület a 2019. szeptember hónapban történt bébiétel, bébiital osztásról szóló beszámolót. Elfogadásra került a 2019. szeptember hónapban történt használtbútor osztásról szóló beszámoló. Elfogadásra került a 2019. szeptember, október hónapban elhunyt roma testvérek megemlékezéseiről szóló beszámoló.
Véleményezték és támogatták a beszámolót a Kulturális, Egészségügyi és Sport Napon való részvételről. Elfogadásra került a 2019. évi Roma Kulturális Napról szóló beszámoló. Egybehangzóan elfogadta a testület a 2019. október 26. napján megtartott szakmai fórumról és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.