KARCAG VÁROS JEGYZŐJÉNEK A FELHÍVÁSA

Kérjük, hogy az őszi téli nyugalmi időszakban szíveskedjenek szükség szerint elvégezni ingatlanjaik előtt,

a járdaszakasz mellett a gyalogos forgalmat akadályozó fás szárú növények metszését, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. §-ában meghatározottakra figyelemmel gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.