HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT FELHÍVÁS

 Györffy István Katolikus Általános Iskola a 2019/2020-as tanévben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát

az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.
A pályázat célja: Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutatótevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés. Pályázni a következő témákban lehet:1. Hitéleti emlékek a karcagi családokban Gyűjtsetek tárgyi emlékeket: fényképeket, emléklapokat, meghívókat, keresztelésről, elsőáldozásról, bérmálkozásról, esküvőkről, jubileumokról, temetésekről, zarándoklatokról, lelkipásztorokról, plébánosokról, káplánokról, kántorokról, lelkészekről, kántortanítókról.
Készítsetek interjút a múlt században hitüket gyakorló karcagi emberekkel.2. Szép pillanatok a családom régmúltjából Visszaemlékezések, fotók és írott dokumentumokkal, fényképek, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.3. Az ének-zene szeretete Karcagon Híres zenészeink, énekeseink, művészeink bemuatása.
A pályázat terjedelme: minimum öt A/4 oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrációkat.
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
-a pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírásnak-logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető,-tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat.
A pályázatok értékelése:
-a pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak,-a legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.
A pályázatok beadásának határideje: 2020. január 10. péntek (Karcag, József Attila u. 1.)Eredményhirdetés: a „Györffy Napok” keretében (a pontos időpontról később adunk tájékoztatást).