Városunk október 23-ai megemlékezése

Megtorlás, vallatás, mártírhalál.

E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének legnehezebb időszakát. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő számára. Erre emlékezve gyűltünk most össze. Átélte a kínok-kínját, a rabság kiszolgáltatott helyzetét, a legmélyebb fájdalmakat, de immáron megszabadult mind e földi kínoktól, hiszen Isten országában a mi hitünk szerint megnyugodhat megsebzett lelke - kezdte október 23-án az Északi temetőben az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi mártírja sírjánál a megemlékezést Keszegh-Seres Patrícia református lelkész, akinek beszédéből az alábbiakban idézünk.

- A mi fájó szívünkre is Isten adhat igazi vigasztalást itt e földi életben. Bár kötnek az emlékek, a fájdalmak, főleg Önöket kedves emlékező Családtagok. Köti a múlt a szívüket, gondolataikat, de Isten mindenezek alól felmentést, szabadulást ad majd egykoron. Kemény Pál életére visszagondolva úgy gondolom, felhangozhat szívünkben fájdalmat érezve az igazságtalanság szava. Isten netán igazságtalan lenne? Azért adja talán az ilyen helyzeteket, hogy megmutassa hatalmát? Nem! Semmi esetre sem! Isten igazságos Urunk, aki mindent időben cselekszik, sőt helyrehoz majd. Mindazt, amit az emberi természet és akarat elrontott. Helyrehozza azt örök országában. Ott majd végső és teljes igazságot fog szolgáltatni minden embernek. Kemény Pál testvérünknek és Önöknek is kedves emlékező családtagok! Itt e földön azonban még töredékes az ismeretünk és a látásunk, töredékes az igazságról való ismeretünk. Odaát majd mindent kijelent szent akaratából Isten a Jézus érdeméért. Fiát teszi igaz bíróvá, aki kinyilvánítja az ítélet hangját mindazoknak, akiknek Isten úgy akarja. Azonban felemeli mindazokat, akik az igazság ösvényt járták - folytatta a lelkész, majd arról szólt, hogy Isten kegyelme által lehetünk itt és az Ő szeretete által emlékezhetünk a múltra közösen 63 esztendő távlatából is - mondta emlékbeszéde végén Keszegh-Seres Patrícia, majd az emlékezők és Kemény Pál hozzátartozói elhelyezték a megemlékezés koszorúit és mécseseit a karcagi mártír sírjánál.

Az ünnepség a Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjainak közreműködésével az Országzászló felvonásával folytatódott a Kossuth téren, majd a református nagytemplomban az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Nt. Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese. Az ünnepi műsorban közreműködtek a KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei: Lór-Kerekes Ágnes és Székelyné Szabados Annamária hegedű, Urbánné Tóth Klára cselló, Zbiskó Zoltánné zongora, valamint az iskola Csellóegyüttese.

Az istentisztelet után a város vezetői, az országgyűlési képviselők, a pártok, intézmények, civil szerveztek vezetői a Városháza előtti téren, az 1956-os forradalom emléktáblájánál helyezték el koszorúikat.