Elfogadták a város költségvetését

Megtartotta az idei első tervezett ülését Karcag Város Önkormányzatának Képviselő testülete .


A képviselők a 2019-es költségvetés-tervezet elfogadása mellett pályázati részvételekről döntöttek, valamint díjazottakat is köszöntöttek.

Nyolc igen és két tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, amelyet közmeghallgatással egybekötve tárgyaltak a képviselők.

A napirendiponthoz szóbeli kiegészítéssel élt Karcagi-Nagy Zoltán képviselő. A Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke részletezte a 2019. évi költségvetés-tervezetet, amelynek bevételi és kiadási főösszege 7.174.438.272 forint. A tervezet többek között kiemelt feladatként tartalmazza az orvosi ellátás színvonalának megtartását, ügyeleti ellátás biztosítását, Tilalmas ivóvízellátását, a kamerarendszer működtetését és bővítését, valamint a rendszeres és rendkívüli támogatásokat is. Dobos László polgármester hozzátette, a költségvetés biztosítja a kötelező és önként vállalt feladataik teljesítését. Ugyanakkor takarékos gazdálkodásra ösztönzött mindenkit, és megköszönte a költségvetés megalkotóinak a munkáját.

A közmeghallgatás keretében Király Ferenc szólalt fel a tüzelési időszak okozta füstszennyezés miatt. Egyhangúlag elfogadták a képviselők a filmforgatási célú közterület- használat szabályairól szóló és a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelettervezeteket.Támogatták a beszámolót aKarcagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről. Pánti Ildikó képviselőnő értékelte az ötvennégy köztisztviselő település érdekében végzett munkáját, és elmondta, hogy ügyintézőként több mint négyszáz ügyiratot dolgoztak fel az előző évben. Dobos László polgármester is megköszönte a hivatali dolgozók munkáját.Megszavazták a Karcag Városi Önkormányzat és a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatát. A városvezető elmondta, az együttműködés maradéktalanul teljesült, nincs szükség módosításra. Elfogadta a képviselő-testület Dobos László főállású polgármester szabadságolási tervének tervezetét, valamint megszavazta a városvezető és Gyurcsek János főállású alpolgármester cafetéria juttatására a javaslatot.

Egybehangzóan támogatták a városatyák a javaslatot az együttműködési megállapodás megkötésére a Madarász Imre Egyesített Óvoda és az Arany János Általános Iskola között az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató rendszer minőségi fejlesztése érdekében. Pánti Ildikó képviselőnő elmondta, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság támogatta a napirendi pontot. Megszavazta a testület az „Európa a polgárokért” című pályázaton való részvételt. Ezen a pályázaton 10.000 euró támogatás nyerhető el, amelyet a lengyel és a német testvérvárosainkból érkező fiatalok fogadására használna fel a város.

Egybehangzóan támogatták a képviselők a Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítását, amelyre az átszervezések, kiegészítések miatt volt szükség. A tanácskozás előtt a holokauszt áldozatainak január 27-ei nemzetközi emléknapja alkalmából az áldozatok emléke előtt egyperces néma felállással tisztelgett a testület. Dobos László polgármester a Karcag Városi Önkormányzat nevében köszöntötte Soós Tibor karcagi videográfust, az idokapszulank.hu film készítőjét, aki az Országos Bírósági Hivatal fotópályázatán különdíjban részesült. Köszöntötték továbbá Antal Szabolcs c. rendőr zászlóst, aki az „Év Rendőre” cím birtokosa lett. Gratulált a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium testnevelő pedagógusainak, akik a Magyar Diáksport Szövetség díját vehették át. Napirend előtt Lengyel János és Andrási András képviselők tettek fel kérdéseket a temetők körbekerítésének lehetőségéről, a Karcag-Tiszafüred közötti piros kisvasútról, szemeteskukák elhelyezéséről, utak és járdák javításáról, a háziorvosi ügyelet kórházba történő áthelyezési lehetőségéről, valamint a Kisújszállási utat keresztező bicikliút és vasúti átkelők biztonságosabbá tételéről.Dobos László polgármester válaszában kiemelte, a temetők nem az önkormányzat fenntartásában vannak, a piros kisvasút megszűnéséről terjedő információk pedig hamisak.

A szemeteskukák elhelyezési lehetőségét folyamatosan vizsgálják, az utak javítása pedig a jó időben fog megkezdődni. A háziorvosi ügyelet áthelyezése pedig már korábban is felvetődött, de ellene ugyanannyi érv van, mint mellette, ezért ez alapos átgondolást igényel. Molnár Pál képviselő, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke pedig elmondta, hogy minden megválasztott képviselő január 31-ig eleget tett a vagyonnyilatkozati kötelezettségének.

Továbbá a Városgondnokság vezetőjeként kiemelte, hogy aszfaltozni csak a jó idő beköszöntével lehet, addig ékelőkővel töltik fel a tél folyamán keletkezett kátyúkat. A testület munkaterv szerinti következő ülését február 28-án, csütörtökön tartja.