XXVII. Nagykunsági Kulturális Napok

A XXVII. Nagykunsági Kulturális Napokat a Dérynében Dobos László polgármester nyitotta meg,

majd a megyei díjjal kitüntetett Déryné Pántlika csoportja adott fergeteges műsort.

Ezt követően dr. Bartha Júlia etnográfus, keletkutató ajánmlopt5ta a jelenlévők figyelmébe dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár a Nagykunság fővárosát bemutató festményeit, mely szeptember 6-ig látogatható.

Az ünnepség az Országzászló felvonásával folytatódott, majd a Városházán Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepi önkormányzati ülésen emlékezett meg állami ünnepünk és államalapító Szent István királyunkról. A megjelenteket Dobos László polgármester köszöntötte, majd Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét mondott ünnepi beszédet. Az Újkenyeret megszentelte Főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, valamint megáldja: Nagytiszteletű Koncz Tibor a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese,

Szent István napján, az ünnepi önkormányzati ülés keretében kitüntetéseket adtak át azoknak a személyeknek, akik a város és a Nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. Az életutakat Kovács Szilvia alpolgármester és Szepesi Tibor képviselő ismertette.

A Karcag Városi Önkormányzat Varga Mihály pénzügyminiszter részére – a több évtizedes képviselői munkája során a városért végzett kiemelkedő tevékenységéért – díszpolgári címet adományozott.

Mint elhangzott,

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kitüntetési javaslata

Varga Mihály Karcagon született, közgazdász, politikus. 1990-től országgyűlési képviselő, aki az elmúlt közel három évtizedben mindiga város érdekeit képviselte, felújítások megvalósítását támogatta. A politikai tevékenysége során a szakmai munkáját elkötelezetten képviselő személyiséget ismerhettünk meg benne. Kultúraápoló munkássága példaértékű, jó kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő képességeinek köszönhetően, a választópolgárok bizalommal fordulhattak hozzá személyes kéréseikkel.

Országgyűlési képviselőként több cikluson keresztül a Karcagért végzett kiemelkedő munkásságáért, város- és régiófejlesztő tevékenységéért, méltó a díszpolgári címre.

A kitüntetést Dobos László polgármester adta át Varga Mihálynak, aki megköszönte a rangos elismerést és ígérte, továbbra is segíteni fogja szülővárosát.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Urbe díjat – a város gazdasági életében betöltött jelentős szerepéért – Fülöp Gábornak, az Agrosprint Kft. ügyvezetője részére adományozta. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idén a Karcagért Emlékérmet – a hagyományos karcagi cserépkályha készítés generációkon átívelő megőrzéséért, kiváló szakmai munkájáért – Rusói István cserépkályha készítő mesternek adományozta, aki később veszi át az elismerést.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vajó Imre c. r. törzszászlós részére – a város közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként – Karcag Város Közbiztonságáért Díjat adományozta.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben a Karitatív tevékenységért díjat – szakmai életpályája elismeréseként – Budai Antalné részére, – példaértékű szórványmentő tevékenységéért – a Vasárnapi Iskola karcagi szervezete részére adományozta. A díjat Nagy Éva, a Vasárnapi Iskola karcagi szervezetének vezetője vette át. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018-as évben a Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díjat – a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseként – Lévainé Olajos Cecília nappali ellátás vezetőnek és Csízi Mária Katalin terápiás munkatársnak adományozta.

A díjak átadása után Dr. Czap Enikő aljegyző bejelentette, hogy 2018. augusztus 16-án, Szolnokon a Megyeházán Soós Gézáné nyugalmazott tanár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban, a Pántlika Néptánccsoport Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban, a Betánia Gyógyszertár és Egészségház Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjban, Kapcsándiné Dr. Abonyi Katalin nyugalmazott jogtanácsos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjban, Tömöry István nyugalmazott testnevelő tanár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjban, Farkas Miklós Pál rendészeti feladatokat ellátó mezőőr Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült. A kitüntetetteket Dobos László polgármester úr és Gyurcsek János alpolgármester úr köszöntötték a Megyeházán.

A kitüntetések átadása után az ünnepi műsorban közreműködött Szolnoki Szigligeti Színháztól Barabás Botond Jászai Mari-díjas színművész, Koppány Mária előadóművész és a Karcagi Polgármesteri Hivatal Kórusa, vezényelt Plósz Csilla.

(de)