A Képviselő-testület elutasítja azt, hogy Karcag városában bevándorlásszervező irodák működhessenek.

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az alábbiak szerint döntött:1. A Képviselő-testület elutasítja azt, hogy Karcag városában bevándorlásszervező irodák működhessenek.

2. A Képviselő-testület határozatot hozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel az 1. pontban megfogalmazott cél érdekében.

3. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” című felhívást.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesterét a 3. pontban meghatározott felhívás elfogadásáról szóló határozat Megyei Jogú Városok Szövetsége részére történő megküldésére.

a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felső korlát nélküli betelepítési kvóta elutasításáról szóló felhívás elfogadására.

2015-ben másfélmillió ember lépett be illegálisan Európába, és ez a folyamat folytatódik napjainkban is. Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent Európa országaiban. Ez nemcsak a bűnözés kockázatát növeli, hanem a terrorizmusét is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje polgárait, s úgy véljük, a kötelező betelepítési kvóta jogtalan, azt egyetlen országra sem lehet ráerőszakolni.

A kvóta és a kontroll nélküli gazdasági migráció veszélyezteti mindennapjaink biztonságát, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, kiszámíthatatlan következményekkel járhat.

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában hozott állásfoglalásról szóló 15/2016. (I. 28.) „kt.” sz. határozat mellékletét képező Állásfoglalással már elutasította a kötelező betelepítési kvótát, s csatlakozott a Magyar Kormány azon törekvéséhez, mely az ország jövőjét meghatározó, az Európai Unió által kezdeményezett kötelező betelepítési kvóta megvalósítását kívánja megakadályozni. Elutasítja, hogy Karcag Város és Magyarország egész területére akaratunkkal ellentétesen, a világ bármely részéről betelepítéseket hajtsanak végre.

Brüsszel határozatának értelmében azonban a betelepítések célpontjai elsősorban azok a tagállamok lennének, amelyek eddig nem, vagy kevés migránst fogadtak be, amilyen hazánk is. Az Európai Parlament 2017. november 16-án elfogadott határozata konkrétan tartalmazza, hogy a civil szervezetek aktívan vegyenek részt a bevándorlás szervezésében.

FELHÍVÁS
VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT!
Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy megőrizzük a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét!
A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és szokásainkat, nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken.
Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat.
Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és programokat hozzanak létre!
Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért!
Budapest, 2018. január 12.

Ezzel párhuzamosan helyi közösségekben is szerveződnek már ilyen jellegű irodák több százezer dolláros támogatással, amelyek a bevándorlást kívánják előkészíteni és elfogadtatni, miközben a magyar emberek többsége egyértelműen kifejezte, hogy nem akarja hazánk bevándorlóországgá válását.

A Megyei Jogú Városok Szövetsége 2018. január 12-én szervezett konferenciát Budapesten annak érdekében, hogy a hazai települések polgármestereivel közösen lépjenek fel a falvakat és városokat veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-szervezetek ellen.

A konferencián megjelentek elfogadtak egy felhívást, amelynek célja az, hogy egységbe kovácsolja mindazokat, akiknek felelősségük van hazánk biztonságának megóvásában. A közös cél, hogy gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhessenek fel, melynek egyik lépése a felhíváshoz való csatlakozás.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat és annak mellékletét képező felhívás elfogadását.