Új bölcsőde épül városunkban

Új négycsoportos bölcsőde épül Karcagon. A több mint 700 milliós beruházás alapkőletétele a Vasút utca - Széchenyi sugárút sarkán, a korábbi lebontott bölcsőde helyén volt

Az ünnepi műsorban közreműködtek egy mesével a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodásai, tárogatón Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és tanítványa, Sebők Lajos.

- Ha egy kis bimbó mindent megkap, ami a növekedéséhez szükséges, virággá fejlődik. Elegendő szeretet, támogatás, táplálék és oktatás mellett a mi gyerekeink is virágozni fognak - kezdte beszédét Szepesi Tibor polgármester, majd így folytatta: minden város és közösség életében nagy ünnep az, ha egy bölcsőde, óvoda vagy iskola elkészül. Hiszen ez egyben a gyermekek, a családok ünnepe is. Engedjék meg, hogy egy kis visszatekintéssel kezdjem, hiszen az elmúlt időszakban Karcagon több ilyen oktatáshoz, neveléshez köthető fejlesztés is elkészült, átadásra került. Gondoljunk az új református, majd az új katolikus óvodára, gondoljunk a meglévő önkormányzati óvodák ütemezett felújítására, az iskolai épületek megújulására, fejlesztésére, hiszen nemrég a Kováts Mihály iskola épülete került átadásra, s megjegyzem a holnapi napon a Szent Pál Marista Iskola új épületszárnya kerül avatásra. A legkisebbek pedig az idei oktatási időszakot már a megújult Varró úti Bölcsődében kezdhették el. Abban a fejlesztésben, a teljesen felújított épületen belül a használaton kívüli harmadik pavilont is átalakítottuk és korszerűsítettük. Huszonkét új férőhellyel bővítve azt a bölcsődét, melyben akadálymentesítés és egyes szerkezeti elemeinek felújítása is megtörtént. Akkor a pályázat keretében megújuló energiaforrást alakítottunk ki, így jelentősen csökkentettük a fenntartói költségeket is. Az a projekt, ahogyan azt a benyújtásakor is vállaltuk, elérte célját a fenntartható és minőségi foglalkoztatást, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását a bölcsődei szolgáltatás fejlesztésével és új férőhelyek kialakításával együtt a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését - sorolta a városvezető.

- A mai alapkőletétel tehát szervesen illeszkedik az előbbi felsoroláshoz és célokhoz, hiszen az itt épülő új bölcsőde sokkal többet jelent egy egyszerű ténynél. Nem kevesebbet, mint a jövőt és a jövőbe vetett hitet. Ha magunk előtt látjuk a régi épületet, majd végignézve ezen a most parlag területen és a mögöttem is látható látványtervekre támaszkodva szemeink előtt megjelenik a leendő bölcsőde, akkor megállapíthatjuk, hogy a múltból a jövőbe vezető út egy fontos állomásához érkeztünk ebben a percben. Hiszen egy ilyen beruházás nem szól és nem is szólhat másról, mint a jövőről. Az eljövendő nemzedékek biztonságáról. Mert ahogy mondani szokták, aki bölcsődét épít, az bizony bízik a jövőben, bízik a településében.

Karcag város önkormányzata tehát bízik abban, hogy a fiatalok megtalálják településünkön a boldogulásukat, mert hiszünk a közösségben, hiszünk gyökereinkben, amelyet szeretnénk továbbadni gyermekeink számára is. Kérem engedjék meg, hogy néhány fontos tájékoztató adatot felsoroljak a most kezdődő beruházással kapcsolatban: a fejlesztés a magyar kormány támogatásával, a pénzügyminisztériumi pályázat forrásának segítségével a bölcsődefejlesztési program pályázat keretén belül benyújtott projekt 672 millió forintos, 95 %-os vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, melyhez Karcag város önkormányzata 35 millió forint önerőt biztosít. Szerződéskötés és munkaterület átadás az alapkőletétel után még ebben a hónapban megtörténik, így a szerződés szerinti befejezési határidő a terület átadást követő nyolcadik hónap végén, vagyis várhatóan 2024 márciusában fog megtörténni. Így a következő 2024/25-ös bölcsődei nevelési évet már az itteni új bölcsődében kezdhetik a gyermekek, amelynek során új, négy csoportos bölcsőde építése valósul meg. Az építésen túl lehetőség van a pályázatban arra is, hogy a bölcsődei eszközök, bútorok megújításra kerüljenek, így beszerzésre kerülnek majd kültéri és beltéri játékok, bútorok, műszaki eszközök.

Gyakorlatilag minden új lesz a bölcsődében. Ahhoz, hogy a mai ünnepélyes nap bekövetkezhetett nagyon sok ember munkájára és segítségére szükség volt, melyért hála és köszönet! Külön tisztelettel köszönöm Magyarország Kormányának a kapott támogatást és külön köszönöm Varga Mihály pénzügyminiszter úr segítő támogatását. Köszönöm az előkészítésben résztvevő munkatársaimnak a tervezésben, illetve a szerződéskötés előkészítésében résztvevők munkáját - fogalmazott Szepesi Tibor, aki arról is szólt, hogy a bölcsődei neveléssel veszi kezdetét az a hosszú oktatási folyamat, melyet a gyermek közösségben tölt.

- A családi kötelékek után új ismeretekre, barátságokra, játszótársakra, nevelőkre tesz szert a gyermek. Ezért a legtöbb család, gyermek számára egyre inkább megnő az oktatási intézményekben eltöltött idő jelentősége, az itt végzett munka minősége. A mi önkormányzati szerepünk abban áll, hogy biztosítsuk a modern, gyermekbarát környezetet, a szakmai hátteret a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, a családok támogatásához. Hiszem, hogy a most építésre kerülő bölcsőde is sok szülőnek segít majd az újra történő munkába állásban, elhelyezkedésben.

Fontos tudni, hogy ezek, a gyermekeket vállaló szülők biztonságban tudhatják majd gyermekeiket itt, és természetesen városunk valamennyi nevelési, oktatási intézményében. Kívánom, hogy a mai ünnepélyes alapkőletétel után a nemsokára elkészülő fejlesztés sokáig szolgálja és tevékenyen határozza meg az itt dolgozók az itt cseperedő gyermekek, szüleik és az egész város jövőjét - zárta szavait a városvezető.

- Nagy megtiszteltetés, hogy én is itt lehetek ezen a mai napon, ezen az alapkőletételen - kezdte beszédét Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. - Voltam már olyan kiváltságos helyzetben, hogy bölcsődét adhattam át, meglátogathattam már bölcsődét, óvodát, de alapkövet még nem volt szerencsém letenni, nagyon örülök, hogy egy ilyenben is részt tudok venni és főleg itt Karcagon, amely városban ugyan még nem voltam, de szívemnek különösen kedves emberek kötődnek hozzá. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehetek. Az alapkő építészeti meghatározása szerint is egy üreges építőelem, amely dokumentumokat foglal magában, például tervrajzokat, fényképeket, vagy akár személyes feljegyzéseket is. Ebből a nézőpontból az alapkő olyan üzenet, amelynek címzettje a jövő, vagyis a minket követő nemzedék. Ugyanakkor az alapkő jelképezi az épületet is, hiszen kiindulópontjául szolgál a falaknak, a szobáknak és a tetőnek. Ezért sem mindegy, hogy milyen alapot választunk, amikor valaminek a létrehozásáról döntünk.

Alapkövei nem csak az épületeknek, hanem a társadalmunknak is vannak. Ezek határozzák meg nemzetünk útvonalát, ezekre támaszkodunk, amikor el kell határoznunk, hogy merre haladjunk tovább. Nem elhanyagolható az sem tehát, hogy a jövőnket milyen alapra helyezzük. Hazánkban a választás több mint egy évtizede egyértelmű. A nemzet legfontosabb építőeleme a család, ezt vesszük alapul minden döntés megfontolásakor. A kormányzat ugyanis azt vallja, hogy a családok megerősítésének az elsődleges feladataink közé kell tartoznia. A döntés hátterében az az egyszerű, mégis meghatározó tény áll, hogy a gyermekek és családok nélkül nincs ország és nincs nemzet. A felismerés 2010 előtt sajnos nem volt egyértelmű, az akkor megalakuló új kormány azonban úgy döntött, minden támogatást meg kell adnunk az embereknek annak érdekében, hogy gond nélkül családot alapíthassanak és gyermeket vállalhassanak. Persze az elhatározás nem elég, az évek folyamán ki kellett építeni egy olyan rendszert, amelyre a magyarok mindenkor támaszkodhatnak. Akkor is, ha még csak tervezik a családalapítást és a gyermekvállalást, és akkor is, ha már megszületett a gyermek. A hazai családbarát ország eszméjét Európában egyedülálló intézkedések fémjelzik, amelyeket szeretnénk megóvni és továbbfejleszteni - sorolta az államtitkár, majd néhány példát is említett a több mint 30 intézkedés közül.

- Január elsejétől mentesíteni tudtuk a 30 év alatti édesanyákat is a személyi jövedelemadó megfizetése, a diákhitel visszafizetése alól, sőt a 25 év alatti fiataloknak továbbra sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Emellett hozzájárulunk ahhoz, hogy minden kismama anyagilag is jobban járhasson, hiszen korábbi fizetéséből csak a személyi jövedelemadót kell levonni. Számos intézkedést tudnék még felsorolni, de annál izgalmasabb dolgok következnek. A család politikáknak tehát továbbra is fontos eleme az, hogy a meglévő intézkedéseket megőrizzük és lehetőség szerint úgy finom hangoljuk, hogy azok még célzottabban, még jobban tudják a családok igényeit szolgálni. Magyarországon a bölcsődei ellátás is több lábon áll, megnyílt a lehetőség a civil kezdeményezések és az egyházak előtt, ugyanakkor jelentős szerepet vállalnak az önkormányzatok és a magyar állam is. 2014 óta több mint 200 milliárd forintot fordítottunk bölcsőde fejlesztésre, amelynek eredményeképpen a férőhelyek száma több mint 90 százalékkal emelkedett.

A bölcsődei ellátást nyújtó települések száma megháromszorozódott, és már négyszer több intézmény, szolgáltatás működik országosan, mint a családbarát fordulat előtt. Nem elég azonban a szolgáltatásokat bővíteni, gondolnunk kell azokra is, akik ebben a szakágban dolgoznak. A bölcsődei szakemberek bérét 2010-hez képest 2023-ra sikerült átlagosan háromszorosra emelni - vázolta az eddigi intézkedéseket az államtitkár, majd így folytatta: a mai nap egy újabb fejlesztés indul Karcagon, amely egyszerre fontos a település, a környéken élők és az ország szempontjából is. Tavaly már megszépült az egyik karcagi bölcsőde, most pedig egy új is épülhet több mint 700 millió forintból. A fejlesztésnek köszönhetően a kicsik biztonságos, modern környezetben tölthetik majd a hétköznapokat, az itt dolgozók pedig méltó körülmények között végezhetik felelősségteljes munkájukat. Hiszen akárhonnan nézzük, egy bölcsőde végső soron téglákból, nyílászárókból és felszerelésből áll. Tartalommal a gyermekek és a rájuk vigyázó, az ő fejlődésüket egyengető szakemberek töltik meg. Hálásan köszönöm nekik és mindazoknak, akik részt vettek az előkészítő munkában, hogy ma mi itt lehetünk. Az önök kitartó és eredményes munkájának köszönhetően Magyarország ismét jelentős lépést tett annak irányába, hogy még inkább családbarát ország lehessen. Kívánom, hogy a jövőben sok hasonló rendezvényen lehessünk még együtt - mondta az államtitkár.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint ma leteszünk egy új bölcsődei alapkövet, egy stabil alapra. - Hiszen büszkén mondhatjuk azt, hogy Karcag városa egy stabil alap. Évszázadok óta magukról gondoskodni tudó emberek szorgalmával, kitartásával épült ez a város. Tehát az alap stabil, amire lehetett építkezni a múltban és lehet építkezni a jövőben is. Letesszük ezt az alapkövet, amely sokat mutat a város jövőjéről, hiszen aki bölcsődét épít, az a jövőre gondol. Hiszen van egy kínai mondás, hogy ha csak rövid távon gondolkozol, ültessél rizst. Ha kicsit hosszabb távon gondolkozol, akkor ültessél fát, de ha a jövőben gondolkozol, a jövőnek tevékenykedsz, akkor foglalkozz a gyermekek, az ifjúság oktatásával. S Karcag városa és a magyar kormány is hosszú távra gondolkozik, mert a gyermekek oktatása és a jóléte az első számú cél. S tudjuk azt szülők, családban élők, nagyszülők, hogy milyen fontos egy bölcsőde, egy óvoda, egy iskola. Tudjuk, hogy a család legnagyobb kincse és értéke a gyermek, s nem mindegy, hogy ezt a gyermeket hova visszük, kire bízzuk, milyen környezetet tudunk számukra biztosítani.

Az elmúlt évtizedekben olyan környezetet biztosítottunk, amely kicsit jellemezte az országot is. Kitűnő pedagógusok, bölcsődei dajkák, gondozók, nevelők, de hát kifogásolható épületek voltak. Hiszen ennek az épületnek is a története kezdődött volt bolt, kocsma, toldozás, foltozással és tudjuk, ha az a ruha, amelyet minden generációhoz hozzá kell illeszteni, foltokat kell rávarrni, a foszlásokat megjavítani sosem olyan, mint az, amely új és méretre van szabva. Ez az új bölcsőde, ami itt fog megépülni 8 hónapon belül, a mai kor igényeinek megfelelően fog megépülni, s az a szeretet, gondoskodás, ami a régi bölcsődében volt, az ugyanúgy meg fog maradni az új falak között is. Én kívánom minden gyermekes szülőnek, aki kicsit félelemmel, aggódva hozza az első napon gyermekét majd az új bölcsődébe, úgy emlékezzen vissza, majd amikor ezek a gyermekek nagyobbacskák lesztek, hogy egy csodálatos új világ nyílt ki a számukra. Kívánok mindenkinek sok sikert, nagyon sok örömöt az idelátogató gyermekeknek és az őket kísérő szülőknek - mondta a politikus, majd alapkőletétel következett.

Hornung Ágnes államtitkár, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor polgármester és Gerencsér Vilmos projektigazgató helyezte el az alakövet, ahol a kapszulába előtte a következő dokumentumok kerültek: a leendő négycsoportos bölcsőde tervdokumentációja, napjainkban használatban lévő fém pénzérmék, bölcsődés gyermekek rajzai, illetve a Karcagi Hírmondó múlt heti száma és Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész Karcag város címerével ellátott emlékplakettje és a beszédek.

Infokarcag

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14