Huszonöt éves a kazah konzulátus Karcagon

A karcagi Tiszteletbeli Kazah Konzulátus fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett városházi ünnepségen Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket.

- A konzulátus 1998-ban kezdte meg működését Horváth László tiszteletbeli konzul vezetésével, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a két ország közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok feltárásában, szorosabbra fűzésében, a kialakult kapcsolatok megtartásában - fogalmazott a városvezető.

- Nyolc év kitartó és gyümölcsöző év munkája után 2006-ban általános értetlenséggel fogadtuk hogy a hivatalban lévő akkori kormány nem tartott igényt a konzul és a konzulátus munkájára, felfüggesztette azt. 2006-tól szimbolikusan fekete lepel takarta a konzulátust, Horváth László a kunok nagyköveteként folytatta munkáját. A polgári kormány 2010-es újbóli megalakulásával a konzulátus folytathatta megkezdett munkáját, azt ami nagy szerepet játszott abban, hogy a dinamikusan fejlődő Kazah Köztársasággal szorosabb gazdasági, kulturális kapcsolatot alakíthassunk ki. Kívánom, hogy a konzulátus hatékonyan együttműködjön a rokoni kapcsolatok ápolásában a közös múlt megismerésében következő generációk egymásra találásában - mondta Szepesi Tibor, majd egy oklevéllel ismerte el a konzul 25 éves magyar-kazah kapcsolatok ápolásáért végzett munkáját.

Horváth László tiszteletbeli kazah konzul felidézte a 25 évvel ezelőtti eseményeket, megköszönte az ötletgazdáknak Varga Mihálynak, Fazekas Sándornak, F. Kovács Sándornak elévülhetetlen érdemeit, de a kunkapitányok, a Kunszövetség segítségét is, valamint a korábbi és jelenlegi kazah nagykövetnek is hálával tartozik a sok segítségért, amit a konzulátus működéséhez nyújtottak.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a történet több mint 780 esztendővel ezelőtt kezdődött. - Amikor húsvét vasárnapján a kunok bejöttek Magyarországra, akkor kezdődött el a történet amelynek az akkori szereplői IV. Béla magyar király és Kötöny kun fejedelem sem tudták sem a hosszát sem a végét. Jó érzés, hogy mi se ismerjük ennek a hosszú történetek a végét, a Nagykunság fővárosában jól mutatják azok az emlékek, amelyek kézzelfoghatóak, Györfi Sándor főkapitány szobra Karcag város bejáratánál vagy IV. Béla és Kötöny fejedelem festménye mutatja azt, hogy az emlékek 780 esztendővel később is élnek. A kun nyelv egy részét Kazahsztánban ma is beszélik, rácsodálkozunk arra mennyi közös szavunk van a kazakokkal, ami máig élő összekötő kapocs. Nagy öröm volt, hogy 25 esztendővel ezelőtt ezt a kapcsot szimbolikusan meg tudtuk erősíteni a konzulátussal. Horváth László tiszteletbeli konzul úr példát mutatott akkor is, amikor könnyű volt a helyzet - sorolta a képviselő, majd felidézte, amikor Budapesten, a Bem rakparton kunkapitányokkal, huszárokkal, lovasíjászokkal, lovakkal felmentek és tiltakoztak a kazah konzulátus bezárása ellen. Köszönöm, hogy részt vehettem ebben a munkában. Mindenkinek azt kívánom, hogy ez a 781 esztendő legalább még ennyi ideig tartson - mondta F. Kovács Sándor.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint a 25 év történelmi léptékkel egy szempillantás, egy ember életében egy olyan jelentős időtartam,amikor érdemes visszatekinteni az elmúlt időszakra, az előttünk álló feladatokra.

- Karcag elkötelezett a keleti értékek iránt, voltak olyan elődök akikre tudtunk támaszkodni, hiszen Németh Gyula turkológus munkássága illetve a tanítványának számító Mándoky Kongur Istvánnak a türk népek körében végzett kutatásai, személyes kapcsolatok építése mind azt segítette, hogy a köztudatban ismertté váljon, honnan jöttek őseink. A kazakok, kirgizek, türkök körében ez mindenképpen nagy dolog és azt gondolom, hogy ők fentről nagy megelégedéssel látják, hogy munkájuk folytatása a jelenkorban is zajlik, vannak elkötelezettek a két nép történetében. Személyes és diplomáciai kapcsolatok is születnek, nagykövet úr és munkatársai is fontosnak tartják a Kunság - Karcag - Kazahsztán közötti kapcsolatépítést. Kazahsztán számára is egy kiemelt terület Karcag, így felkerültünk a diplomácia térképére Kazahsztánban. Örülök annak, hogy bár volt némi zökkenő, sikerült felállítani a konzulátust, mely ma élő kapcsolat Karcag lakossága és az őshaza között. Bízom abban, hogy a jövőben is erősödni fog ez, ehhez sok sikert kívánok.

Zsanibek Abdrasov, kazak nagykövet gratulált a 25 éves konzulátus évfordulóhoz.

- Nagy jelentőséget tulajdonítok Magyarországon élő kipcsak testvéreinkkel való szoros kapcsolatnak, hiszen a 10 állam egyike volt, aki elismerte országunk függetlenségét. Életmódunkban, kultúránkban lévő gyökereinket ugyanúgy tiszteljük és szeretjük, ahogy önök. A lovas kultúra, a vendégszeretet, a barátság Önökben is megvan tisztelt barátaim! Országunk az új reformoknak köszönhetően a fejlődés új szakaszába lépett, a politikai reformok új lendületet adtak nemzeti érdekek modernizálásának. A függetlenségnek köszönhetően újra találkozhatunk testvéreinkkel, önökkel is, remélem még sokáig- fogalmazott.

Varga Mihály pénzügyminiszter Fenyvesi Máté korábbi képviselő, válogatott labdarúgó interjúját idézte, aki 75 évesen azt mondta, addigi élete egy villanás volt. - Ha 75 év egy villanás tud lenni, akkor mit mondjak erre a 25 évre? Ahogy kollégáim már elmondták, részesei vagyunk egy hatalmas nagy folyamatnak, ami a kunok-kipcsakok-magyarok és minden közép-ázsiai nép összetartozásáról, rokonságáról szól. Kívánom, hogy ez a kapcsolat élő maradjon, ne szűnjön meg, hiszen Kazahsztán függetlenségét Magyarország elsők között ismerte el és természetes volt az is, hogy Közép-Ázsiában először kazak testvéreinknél fogunk nagykövetséget nyitni. Ha most visszapillantok erre a negyedszázadra, van mit számba venni, s legfontosabb, hogy élővé tettük azt a kapcsolatot amiben volt néhány évtized kihagyás, de a rokoni kapcsolat megmaradt. Karcagon volt 1998-ban a Tiszántúl első tiszteletbeli konzulátusa, azóta már néhány másik településen is van, de nekünk Karcag a világ közepe, mi innen nézünk a világra. A politika hullámverése átmenetileg bezáratta a konzulátust, de a polgári kormány amikor hivatalba lépett első lépések közé tartozott a konzulátus újranyitása. Szeretnék mindenkit megerősíteni abban, hogy amíg polgári kormánya van Magyarországnak, addig konzulátus mindig lesz Karcagon. Ebben nem engedünk és ebben nem lesz visszalépés - ígérte a miniszter.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14