Gyertek, gyertek játszani, énekelni, mozogni!

A Nemzeti Tehetség Program keretében „Gyertek, gyertek játszani, énekelni, mozogni!” c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett,"A speciális fejlesztést célzó programok támogatása" című, NTP-SPEC-21-0066 pályázati azonosító számon szereplő „Gyertek, gyertek játszani, énekelni, mozogni!”elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában.

 

A nyertes Pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 1.027.000 Ft

 

A pályázati programban az óvoda „Iglice” zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Galsi-Nagy Andrea és Balajtiné Sütő Margit tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

 

A 60 órás program célja:

A zenei tehetségígéretek felkutatása, fejlesztése, a néphagyományok megismertetésének megteremtése, azokhoz való kötödés elősegítése.  A gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, dalokat, énekes játékokat, mondókákat. A népi kultúra iránti tisztelet, a családok összetartó erejének hangsúlyozásával.  A közös programok megélésével erősödjék identitás tudatuk.

 

A szabadidős és lazító programokon a gyermekek szüleikkel közösen megtapasztalhatták és átélhették a zene által nyújtott élményeket, megismerték a nemzeti kultúránkat és hagyományainkat.

 A magyar népi játékok, az évszakok nyomvonalán haladva, betekintést nyújtottak néphagyományainkba, helyi kulturális értékeinkbe. Ezek összekapcsolása olyan közös élményszerzési lehetőséget teremtett, amely a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodott. Fejlesztették szociális érzékenységüket, az egymáshoz való alkalmazkodást, segítették az érzelmi ráhangolódást, identitástudatukat erősítették. A gyermekek aktív részvételükkel, változatos munkaformák alkalmazásával történt a témák feldolgozása. Fontos volt a komplexitás, más művészeti területek ötvözésével, mint pl. zene, mozgás, képzőművészet, gyermektánc. A gyermekek erősségeit és fejlesztendő területeit mindig szem előtt tartottuk. A differenciálás lehetőséget adott, hogy önállóan megnyilvánuljanak, ötleteiket egymás között megosszák, ezáltal minden kisgyermek sikerélménye biztosított legyen. A projekt által megismerkedhettek városunk népi mestereivel, a tanyán élő emberekkel, betekintést nyerhettek városunk műemlék épületeibe. A karcagi származású dalok, mondókák, dalos játékok, a komplex feldolgozás részei voltak, a népi hangszerek, népi mozgásos játékok és azok megismertetése is. A választott zenei anyag, mely csak „tiszta forrás”-ból ered, a gyermekek zenei ízlésvilágát formálta. Fejlődött zenei képességük, átlagon felüli-, motivációs adottságuk, és erősödött érzelmi gazdagságuk. A program zárásaként a szülőkkel közösen Mezőkövesdre kirándultunk, ahol megismertük a matyó népszokásokat, hagyományokat. A szülők lazító programba történő bevonása az értékközvetítést, népi kultúránk iránti szemléletformálást segítette.

 

Gulyás Ferencné

intézményvezető

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14